بیماری‌های شایع در سالمندان

بیماری‌های شایع در سالمندان شناخت بیماری‌های شایع در سالمندان امری ضروری است.در سالمندی، بدن انسان تحت تأثیر تغییرات فیزیولوژیکی و عملکردی قرار می‌گیرد که ممکن است به بروز بیماری‌های خاصی منجر شود. با توجه به اینکه جمعیت سالمند در حال افزایش است، در این مقاله، به بررسی برخی از بیماری‌های شایع در سالمندان خواهیم پرداخت […]

ادامه مطلب

علت بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر یک بیماری نوروفارماکولوژیکی مزمن و پیشرونده در سیستم عصبی مرکزی است که باعث تخریب تدریجی عملکرد شناختی، حافظه و رفتار فرد می‌شود. در این بیماری، سلول‌های عصبی مغزی تحت تأثیر ضربان‌های غیرطبیعی و تغییرات شیمیایی در ساختار و عملکرد خود قرار می‌گیرند. این بیماری معمولا در سالمندان شایع هست که گاهی اوقات این […]

ادامه مطلب
تماس بگیرید