چرا باید ما را انتخاب کنید

یکی از مزایای همکاری شما مشترکین عزیز با مرکز اول سفیر سلامت می تواند این باشد که نیروی‌های مطمئن و با تجربه را استخدام کرده‌ایم و از نظر هزینه‌ای نیز مبلغ کمتری را پرداخت خواهید نمود.

و همچنین مرکز ما، علاوه بر فعالیت تخصصی در اعزام پرستار سالمند، فعالیت هایی نیز در حوزه اعزام پرستار کودک و نیروی خدماتی و امور منزل نیز دارد.

تماس بگیرید